Home / Reporting Services / Backuppen Reporting Services Data

Backuppen Reporting Services Data

batch_process_2_clock_128Alle data van de rapporten die in je reportmanager staan zijn aanwezig in de database Reportserver. Het is dus verstandig om iedere dag een backup van deze database te maken.


Dit kun je het beste doen door een SQL Server Agent Job aan te maken en die dagelijks te schedulen. Geef onderstaande SQL Statement op. Dit zorgt ervoor dat er iedere dag een backup wordt gemaakt van de Reportserver gegevens!

{geshi xml:lang=”tsql” lines=”false”}
— BACKUP ReportServer
— Alle rapportages staan in deze databases en moeten iedere dag gebackupt worden!
— UITLEG BACKUP PARAMETERS:
— NOFORMAT: Specifies that the media header should not be written on all
— volumes used for this backup operation. This is the default behavior.
— INIT: Specifies that all backup sets should be overwritten, but preserves
— the media header. If INIT is specified, any existing backup set on that device is overwritten.
— STAT: Displays a message each time another percentage completes, and is used to gauge progress.
— If percentage is omitted, SQL Server displays a message after each 10 percent is completed.

USE master;
BACKUP DATABASE [ReportServer] TO  DISK = N’E:SQLBACKUPReportServer.BAK’
WITH NOFORMAT, INIT,  NAME = N’ReportServer’, SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD,  STATS = 10{/geshi}

Note:
De ReportserverTempDB hoeft niet gebackupt te worden

Check Also

prevent-divide-by-zero-ssrs

Prevent Divide by Zero in SSRS

In a previous post, I wrote about how to prevent the divide by zero issues …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *