Home / T-SQL / After update trigger

After update trigger

Soms is het handig om een mutatiedatum of mutatieuser bij te houden op een veld, met name in een master data omgeving. Je kunt hiervoor gebruik maken van een trigger op een tabel. Dit moet zowel werken als er nieuwe data wordt ingevoerd als wanneer er data wordt bijgewerkt.

CREATE TRIGGER [dbo].[tblTrigger_AfterUpdate] ON [dbo].[REF_KlantNorm]
AFTER UPDATE, INSERT
AS
 
UPDATE KN
SET MetaMutationDate = GETDATE()
, MetaMutationUser = SYSTEM_USER
FROM dbo.REF_KlantBudget AS KN, INSERTED AS i
WHERE i.DebiteurenMapCode = KN.DebiteurenMapCode
AND i.BranchCode = KN.BranchCode
AND i.Jaar = KN.Jaar

Deze trigger update de datum/user van klanten die zijn bijgewerkt (die voorkomen in de Inserted tabe/Updatedl). Let op dat de join op sleutel wordt uigevoerd.

Check Also

Book Review: Unlocking the Power of DAX: A Deep Dive into Marco Russo’s Definitive Guide

The Definitive Guide to DAX: Business intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *