Home / T-SQL (page 3)

T-SQL

Calculate time in hours and minutes between two dates

 Sounds easy right? I want to calculate the difference in hours and minutes between two dates. A good readable notition for my report. I want a format like this: 00:36:53 OR 02:13:45 This can easy be done using a T-SQL Statement like this: CONVERT(nvarchar(64), EindDatum-StartDatum, 108) AS DurationCONVERT(nvarchar(64), EindDatum-StartDatum, 108) AS …

Read More »

After update trigger

Soms is het handig om een mutatiedatum of mutatieuser bij te houden op een veld, met name in een master data omgeving. Je kunt hiervoor gebruik maken van een trigger op een tabel. Dit moet zowel werken als er nieuwe data wordt ingevoerd als wanneer er data wordt bijgewerkt.

Read More »

Dichtstbijzijnde werkdag uitrekenen

Ik had vorige week een leuke uitdaging. In de KPI tabel die ik gebruik voor bepaalde rapportages zijn enkel de normale werkdagen uitgerekend, maandag t/m vrijdag. Feestdagen komen ook voor. De weekenden zijn hier bewust uitgelaten ivm FTE tellingen die anders niet lekker lopen.

Read More »

Excel Pivot online publiceren

Ik vond vandaag een leuk artikel over het online publiceren van een Excel Pivot sheet. Ik heb het zelf nog niet uitgetest maar dat ga ik zeker binnenkort eens doen! http://sqlblog.com/blogs/jamie_thomson/archive/2012/08/13/using-pivot-tables-in-the-office-excel-web-app.aspx

Read More »

Centraliseren van KPI’s in je Datawarehouse

Je maakt schitterende rapportages met de mooiste cijfers, omzetten, productiviteit en KPI’s. Door de tijd komen er steeds meer rapportages bij binnen de organisatie. Tot iemand ineens opmerkt dat de waarden van KPI’s niet gelijk zijn tussen de verschillende rapportages. Oops! In dit artikel bespreek ik een manier om te …

Read More »

Reset Ident Column in Database

Reset Ident Field in a Database

This is a very handy little script to generate a script to reset the ident column of all your database tables. This can be handy after filling and truncating tables. This script uses a schema “ps”. Replace it with .dbo if needed.

Read More »

Calculate Weeks Between Two Dates using DateDiff

In SQL Server, there’s a buildin function to calculate the number of weeks between two dates. This function is called “DateDiff”. The problem with this function is that Sql Server thinks the week starts on sunday. Maybe this it true in some situations but at  my current project,  the week …

Read More »

Running Totals / Cumulatieven berekenen

Cumulatieven berekenen SQL Server

Op internet is er al veel over geschreven maar ik vond het de moeite waard om een artikel te posten over Running Totals / Cumulatieven berekenen binnen Microsoft SQL Server 2005 / 2008. Er zijn diverse manieren om dit te doen. De meest snelle manier wordt in dit artikel besproken.

Read More »

Hoe maak ik een tijdsdimensie?

Tijdsdimensie zijn net als datumdimensies handig wanneer je eigenschappen van een tijdstip wilt vastleggen voor een bepaald feit. Als je bijvoorbeeld de tijd van een verkoopt wilt registeren sla je de tijd niet op binnen een feitrecord maar sla je de tijdssleutel naar het dimensierecord op.

Read More »

Script alle databases en objecten

In navolging op een voorgaand artikel over het scripten van je databaseobjecten heb ik een stored procedure gemaakt die automatisch alle databases voor je scripts en het script wegschrijft naar een folder. Dit script is gemaakt in SQL Server 2005. Dit is handig omdat je nu alle objecten zoals tabellen, …

Read More »

Decrypt Stored Procedure, Views, Functions in SQL Server

Last week I had a stored procedure in my SQL database which was encrypted. On the internet, you can find a lot of (payed) tools to decrypt a stored procedure but I also found this script. This script can decrypt Stored Procedures, Functions, Views  and Triggers decrypten. You can find the script …

Read More »