Home / Integration Services / Foutenrapportage SSIS mbv. Event Handlers

Foutenrapportage SSIS mbv. Event Handlers

Wanneer er een fout ontstaat in je ETL-package wil je als Datawarehouse beheerder ook graag weten wat en wanneer er iets fout is gegaan. Wanneer je gebruik maakt van een event handler wordt er bijvoorbeeld een e-mail afgevuurd met de melding dat er een fout is opgetreden maar waar het fout is gegaan is dan onbekend.

Dit artikel laat zien hoe je een event handler kunt configureren in je masterpackage die een rapport mailt met errordetails vanaf het startpunt van de laatste run. Ik ga er even vanuit dat er een masterpackage aanwezig is die alle subpackages aanroept en dat logging is geactiveerd. Logging is namelijk nodig om te kunnen bepalen wanneer de laatste run gestart is.

Stap 1: Event Handler configureren
Het eerste dat moet worden gedaan is het aanmaken van een event handler die een aantal stappen doorloopt op het moment dat er iets fout gaat. Klik op het tabblad “Event Handlers” en kies het niveau waarop de event handler moet afgaan. In onderstaand voorbeeld is de scope van de event handler het gehele package. Je kunt een event handler ook op een individuele task configureren. Kies in de tweede dropdown box de optie “OnTaskFailed”. Dit zorgt ervoor dat deze event handler wordt aangeroepen op het moment dat de package failed.

Vervolgens sleep je de volgende taken in het scherm: dataflowtask, send mail task en een file system task. Vervindt deze in dezelfde volgorde aan elkaar met de precedence contraint (groene pijl).

Stap 2: Data-flow task configureren
Vervolgens gaan we een dataflow task aanmaken die een dataset voor ons op gaat halen met informatie over de foutmeldingen. Dit is handig om vast te kunnen stellen waar de fout daadwerkelijk is ontstaan. Standaard worden alle fouten gelogd in de sysdtslog90 tabel.

Dubbelklik op de dataflowtask, je komt nu in de dataflowtask editor. Sleep een OLEDB-Source op het scherm en een Flat File Destination en verbindt deze met elkaar met de groene pijl. Geef de twee taken direct betekenisvolle namen zoals: OLEDBSRC Sysdtslog90 en FFD ErrorLogETL zodat voor andere mensen ook duidelijk is wat er gebeurd zonder in de codes te neuzen. Je dataflowtask ziet er ongeveer zo uit:

Nu moeten we de OleDB Source gaan instellen zodat alleen de foutmeldingen worden opgehaald die zijn ontstaan tijdens de laatste run. Omdat SSIS start- en eindtijden van packages logt wordt zo ook de starttijd van het masterpackage. Wat we nu eigenlijk willen weten is:

– > Geef me een lijstje van alle foutmeldingen die zijn ontstaan tijdens de laatste run.

Het eerste dat we dus willen weten is wanneer de laatste run is gestart. Dit kunnen we vinden door te zoeken naar de laatste keer dat het event “PackageStart” is opgetreden voor het masterpackage. Daarna gaan we kijken welke foutmeldingen er zijn ontstaan na dit tijdstip. De volgende query is hiervoor te gebruiken. Het enige dat je moet veranderen is de naam van de package.

————————————–

SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Starttime ASC) AS FoutNr,
SOURCE AS Bron,
starttime AS Starttijd,
[message] AS Foutmelding
FROM sysdtslog90 AS S
WHERE starttime >= (SELECT TOP 1
starttime
FROM sysdtslog90
WHERE SOURCE = 'VUL_HIER_JE_PACKAGENAAM_IN'
AND Event = 'PackageStart'
ORDER BY starttime DESC
)
AND [event] LIKE '%error%'

————————————–
Voer bovenstaande query in bij het configureren van je oledbsource en kies als OLE DB Connection Manager een connectie naar de database waarin de sysdtslog90 tabel te vinden is en kies als Data Acces Mode voor “SQL command”

Nu gaan we de verkregen data wegschrijven in een textfile die we straks gaan mailen. Dubbelklik op de eerder aangemaakte Flat File Destination en configureer deze naar wens. Maak hierbij dus ook een connection manager aan met bijvoorbeeld een delimited text file, net wat je het makkelijkst vindt.

De dataflowtask is nu gereed. Er wordt een dataset opgehaald met alle foutmeldingen en deze worden netjes weggeschreven in een textfile.

Wat we nu nog moeten doen is een e-mail laten versturen naar de beheerder.

Stap 3: E-mail task Configureren
Keer terug naar je event handler tabblad en dubbelklik daar op de Send Mail Task. Configureer daar alle instellingen die nodig zijn dus: SMTP Server (eerst aanmaken), From, To, Subject, MessageSource. Bij attachment kies je de textfile die eerder is aangemaakt tijdens de dataflowtask. Dit path moet dus overeenkomen, bijv: d:SQLLogErrorLogETL.txt

Het kan zijn dat hij nu een warning geeft omdat het textbestand immers nog niet bestaat. Tijdens het uitvoeren van het package zal dit bestand automatisch gegenereerd worden dus je kunt deze foutmelding negeren. Let ook even op McAfee virusscan die standaard port25 blokkeert. Dit kun je uitschakelen.

Stap 4: Logfile opruimen
Het is wel zo netjes om na afloop de aangemaakte logfile weer op te ruimen. Dubbelklik op de File System Task. Kies daar voor Operation: Delete File. Bij SourceConnection kies je de Flatfileconnection die eerder aangemaakt is en die de log bevat.

We zijn nu klaar. Test of het werkt door een error ergens in te bouwen en het package te runnen. Voor opmerkingen of vragen, laat een bericht achter!

Check Also

Checkpoints in SSIS

De Control Flow in Integration Services biedt controle en overzicht over de verschillende tasks welke …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *