Recent Posts

Checkpoints in SSIS

De Control Flow in Integration Services biedt controle en overzicht over de verschillende tasks welke binnen je package uitgevoerd worden. Maar als een van deze tasks echter fout gaat wil je vaak niet dat de voorgaande stappen opnieuw uitgevoerd worden. Misschien heb je wel iets uitgevoerd wat geen 2 keer …

Read More »

SQLBI Methodology

Ik liep van de week tegen een interessant stukje informatie aan omtrent een methodologie voor BI en Datawarehouse oplossingen. Zoals de meesten welbekend zijn de grootste theorieen binnen de BI markt die van Kimball en Inmon, met als kleine derde de Datavault van Dan Linstedt. De methodologie waar het hier …

Read More »

T-SQL Group By ALL

Zodra je een T-SQL Query typt wil je de data vaak groeperen. Vandaag kwam ik achter een grappig truukje bij het groeperen, de GROUP BY ALL mogelijkheid. Wellicht wat lastig uit te leggen wat het precies doet maar met een paar voorbeelden erbij zou het moeten lukken!

Read More »

Hoe maak ik een datum dimensie?

Datum dimensies zijn enorm handig. Door gebruik te maken van een datum dimensie / datumtabel kun je voor een datum bepalen in welke week deze datum valt, welk jaar, welke maand, of het een feestdag is, etc. Dit artikel laat zien wat je met een datum dimensie kunt doen. Ook …

Read More »

Hoe backup ik mijn Database?

Dit artikel geeft een beschrijving hoe je een Microsoft SQL Server database kunt scripten. Dit script bevat de complete databasestructuur en alle objecten binnen de database zoals functies en Stored Procedures.

Read More »

Custom Logging in SSIS

  Logging In SSIS (Integration Services) is een handige methode die je standaard in iedere package zou moeten inbouwen. Door te loggen kun je (indien nodig) altijd terugzoeken hoe laat packages zijn uitgevoerd en of alles goed is gegaan wat auditen ten goede komt. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer er …

Read More »

BIDS Helper

De Business Intelligence Development Studio (ofwel BIDS) wordt doorgaans gebruikt voor het ontwikkelen van Microsoft BI-programmatuur. Nu is er overal ruimte voor verbetering en in dit is de BIDS Helper hier voor de verbeteringen.

Read More »

Subtotal Bold in een Matrix

Zodra je de subtotals in een matrix bold wilt maken of een ander kleurtje wilt geven dan zul je merken dat dit niet lekker werkt. Je kunt niet het woordje “Total” bold maken maar zult nog een extra handeling moeten uitvoeren. Lees snel hoe je de opmaak van je subtotal …

Read More »

Recursieve Query met CTE II

Er zijn een aantal scenario’s te bedenken waarin het runnen van een recursieve query uitkomst kan bieden. Dit voorbeeld gaat in op een recursieve query binnen een afdelingstabel waardoor een organogram opgebouwd kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Common Table Expression (CTE).

Read More »

Kolomgebruik in Views

Binnen SQL Server 2005 is het mogelijk om te zien welke kolommen en welke tabellen gebruikt worden in een View. Hiervoor is een System-View binnen iedere database. Deze view wordt automatisch aangemaakt. Best practice is om per rapportage / ETL package een view te maken zodat je de logica op …

Read More »

Tekst zoeken in SSIS-packages

In SSIS (SQL Server Integration Services) is het mogelijk om de inhoud van de packages te doorzoeken. Dit is handig als je  wilt weten of een kolom wordt gebruik in een source of destination. Je kunt dit weleens nodig hebben als er een kolom in de sourcedatabase verandert en je …

Read More »