Recent Posts

Centraliseren van KPI’s in je Datawarehouse

Je maakt schitterende rapportages met de mooiste cijfers, omzetten, productiviteit en KPI’s. Door de tijd komen er steeds meer rapportages bij binnen de organisatie. Tot iemand ineens opmerkt dat de waarden van KPI’s niet gelijk zijn tussen de verschillende rapportages. Oops! In dit artikel bespreek ik een manier om te …

Read More »
Reset Ident Field in a Database

Reset Ident Column in Database

This is a very handy little script to generate a script to reset the ident column of all your database tables. This can be handy after filling and truncating tables. This script uses a schema “ps”. Replace it with .dbo if needed.

Read More »

Calculate Weeks Between Two Dates using DateDiff

In SQL Server, there’s a buildin function to calculate the number of weeks between two dates. This function is called “DateDiff”. The problem with this function is that Sql Server thinks the week starts on sunday. Maybe this it true in some situations but at  my current project,  the week …

Read More »

Gratis E-Book: Introducing Microsoft SQL Server 2012

Gratis e-book van Microsoft te download op deze website: Friends, the final and complete version of Introducing Microsoft SQL Server 2012, by Ross Mistry (@RossMistry) and Stacia Misner (@StaciaMisner), is now ready as a free download! You can download the PDF version of this title here (288 pages; 10.8 MB). We …

Read More »
Cumulatieven berekenen SQL Server

Running Totals / Cumulatieven berekenen

Op internet is er al veel over geschreven maar ik vond het de moeite waard om een artikel te posten over Running Totals / Cumulatieven berekenen binnen Microsoft SQL Server 2005 / 2008. Er zijn diverse manieren om dit te doen. De meest snelle manier wordt in dit artikel besproken.

Read More »

Data Vault AdventureWorks Voorbeeld

Op internet zijn veel artikele te lezen over de  Data Vault. Dit is een manier/datamodel om een data warehouse te onwerpen.  Wat mij opvalt is dat er (nog) geen goede voorbeelden te vinden zijn van het Datamodel en de ETL.  Om de methode beter te begrijpen is het handig om …

Read More »

Hoe maak ik een tijdsdimensie?

Tijdsdimensie zijn net als datumdimensies handig wanneer je eigenschappen van een tijdstip wilt vastleggen voor een bepaald feit. Als je bijvoorbeeld de tijd van een verkoopt wilt registeren sla je de tijd niet op binnen een feitrecord maar sla je de tijdssleutel naar het dimensierecord op.

Read More »

Script alle databases en objecten

In navolging op een voorgaand artikel over het scripten van je databaseobjecten heb ik een stored procedure gemaakt die automatisch alle databases voor je scripts en het script wegschrijft naar een folder. Dit script is gemaakt in SQL Server 2005. Dit is handig omdat je nu alle objecten zoals tabellen, …

Read More »

ETL Tool of SQL

In een voorgaand artikel schreef ik over het voordeel van het afhandelen van wijzigingen binnen een dimensie volgens het Kimball Slowly Changing Dimension Type 2 principe, het aanmaken van een nieuwe rij binnen een dimensie. Er is uitgelegd wat de voordelen van deze methode zijn en hoe het werkt. Hieronder …

Read More »

Dimensie bijwerken in een Datawarehouse

In een voorgaand artikel schreef ik over het voordeel van het afhandelen van wijzigingen binnen een dimensie volgens het Kimball Slowly Changing Dimension Type 2 principe, het aanmaken van een nieuwe rij binnen een dimensie. Er is uitgelegd wat de voordelen van deze methode zijn en hoe het werkt. Wat …

Read More »

Historical Staging Area HSA in een DWH project

Bij Datawarehouse-projecten is er altijd de vraag welke architectuur het beste kan worden ingezet. Iedere architectuur heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wat ik belangrijk vind aan een architectuur is dat deze flexibel en schaalbaar moet zijn. Met andere woorden; het moet makkelijk kunnen worden aangepast aan nieuwe behoeften vanuit …

Read More »

Waarom niet enkel Type 2?

Bij een Slowly Changing Dimension scenario wordt normaliter per veld bepaald of het een type 1, type 2 of type 3 veld betreft. Bij een type 1 wordt het record overschreven met de nieuwe waarde, bij een type 2 wordt er een nieuw record aangemaakt en bij een type 3 …

Read More »

Dimensie Lookup Optimalisatie

Voor het bijwerken van de dimensie/feit moet er worden bepaald of een record al bestaat. Dit gebeurt normaal gesproken door te kijken naar de business key (natural key) in de dimensie. Als deze niet gevonden wordt betreft het een nieuw record en dient deze te worden ge-insert. Als deze wel …

Read More »

SSIS Package Configurations

Het werken met SSIS packages kan nog wel eens problemen opleveren als er over verschillende omgevingen ontwikkeld moet worden. Dougbert.com heeft in een blogpostje wat vermeldingen naar SQL MVP’s gezet welke beschrijven hoe men deze problemen kan tackelen met behulp van SSIS Package Configurations.

Read More »

MSc Business Intelligence

DNV Academy CIBIT zal in 2010 als eerste nederlands opleidingsinstituur gaan beginnen met een officiele Master of Science opleiding Business Intelligence. Op 12 maart was hier een informatieavond over waar zij bekend maakten wat de opleiding ongeveer in gaat houden.  

Read More »