Home / BI en Datawarehousing / MSc Business Intelligence

MSc Business Intelligence

gallery_help_128DNV Academy CIBIT zal in 2010 als eerste nederlands opleidingsinstituur gaan beginnen met een officiele Master of Science opleiding Business Intelligence. Op 12 maart was hier een informatieavond over waar zij bekend maakten wat de opleiding ongeveer in gaat houden.

 

In Nederland zijn er tegenwoordig een hoop verschillende Master of Science opleidingen welke op een of andere manier wel bruikbaar kunnen zijn in onze business. De Universiteit van Utrecht heeft een MSc Informatics, TU Eindhoven heeft een MSc Business Information Systems en de Universiteit van Amsterdam heeft een MSc Informatiekunde. Echter al deze Masters raken slechts een gedeelte van de brede wereld van ons dagelijkse werk: Business Intelligence.
Een korte zoektocht wereldwijd vertelde mij zelfs dat er momenteel slechts 1 MSc is die als onderwerp Business Intelligence heeft, en die wordt gegeven aan de Daniels College of Business in Denver, Colorado (USA).

DNV is van plan hier verandering in te brengen door in Nederland een echte officiele MSc Business Intelligence op te gaan starten. Een goede reden dus om eens te gaan kijken bij de informatieavond om te zien of DNV Academy – CIBIT een opleiding kan bieden welke past bij mijn dagelijkse BI-werkzaamheden.

DNV Academy – CIBIT

alt

DNV Academy – CIBIT is een onderdeel van DNV welke zich specifiek bezig houdt met het geven van trainingen welke geinspireerd zijn door praktische ervaringen. De opleiders welke hier werken zijn tevens werkzaam als consultant en beschikken dus naar de benodigde theoretische kennis over zeer veel praktijkervaring. De afgelopen jaren heeft DNV Academy al een aantal Master-trajecten gestart binnen onder andere de gebieden IT Architecture en IT Management.
In samenwerking met de Middlesex University in London is DNV nu bezig om de Masteropleiding rondom Business Intelligence op te zetten als eerste opleider in Nederland.

De informatieavond

Omdat een Masteropleiding Business Intelligence nog niet bestaat in Nederland waren ze bij DNV aan het zoeken hoe een dergelijke opleiding precies eruit moest zien. Om dit te toetsen hadden ze een Informatieavond georganiseerd welke 2 kanten op zou moeten werken. Enerzijds ging DNV ons hun idee van de opleiding presenteren en anderzijds werd van de aanwezigen verwacht dat ze input zouden leveren over wat zij graag in een dergelijke opleiding zouden willen zien. Uiteindelijk mondde dit uit in een zeer waardevolle avond waar een hoop duidelijk werd over hoe een MSc BI er uit zou moeten zien volgens zowel DNV als volgens de mensen uit de business zelf.

Praktische zaken

De doelgroep van de opleiding is HBO/WO geschoolde mensen met 4 jaar werkervaring in de hoek van Business Intelligence. Doordat de opleiding gesteund wordt door de Middlesex University maakt deze volledig gebruik van Engels materiaal. Hierbij is het dan ook zo dat alle opdrachten ook in het engels uitgewerkt en, in het geval van de Thesis, verdedigd moeten worden. De MSc titel welke je dan ook op het einde van de opleiding ontvangt is dan ook een volledig internationaal erkende titel.
De opleiding zelf is geheel modulair opgebouwd waarbij een aantal vrije keuze modules de mogelijkheid gaan geven tot een bepaalde mate van specialisatie binnen de Masteropleiding. De verplichte modules worden opgebouwd onder andere uit de Masterclasses welke gegeven worden door CIBIT.

Opbouw van de opleiding

Zoals het er nu naar uitziet zal de opleiding zich gaan focusen op de 3 volgende kerngebieden:

Business
Het Businessgebied richt zich op organisaties en BI, wat zijn de manieren om BI te verankeren in een organisatie en hoe profiteert een organsitie het beste van de toepassingen van BI. Hoe kunnen we de ROI van BI bepalen en wanneer kunnen we roepen dat BI succesvol geimplementeerd is

Technologie
Het gaat er hier niet zozeer over dat we leren werken met bestaande technologie maar dat we het inzicht verkrijgen om de waarde van bestaande en nieuwe technologieen in te kunnen schatten. Hiernaast komt de focus te liggen op onderwerpen als Architectuur (TOGAF), IT-Organisatie (ITIL en TMap), Infrastructuur en Datamodellering. Een belangrijk punt in dit aandachtsgebied is dat er met name wordt gekeken naar hoe de Business om kan gaan met de technieken voor BI welke beschikbaar zijn.

Analytics
Analytics gaat over de onderzoekstoepassingen van beschikbare gegevens binnen BI. Hoe kunnen we de data analyseren, waarom gaan we analyseren en wat voor voordeel kan de Business halen uit het feit dat deze analyses uitgevoerd worden in het kader van zaken als bijvoorbeeld Basel II en Sarbanes-Oxley.

Belangrijk om op te merken bij al deze aandachtgebieden is dat het belangrijkste component van Business Intelligence, de business, overal in ruime mate aanwezig is. Bij DNV hebben ze heel duidelijk begrepen dat de organisatie die uiteindelijk iets moet gaan doen met de BI van levensbelang is binnen ons vakgebied.

Na de informatieavond

Vast staat in ieder geval dat DNV bezig is een goede opleiding op te zetten welke voor mensen werkzaam in de Business Intelligence hoek zeer waardevol kan blijken.
Nu is het wachten tot 2010 wanneer de opleiding gaat lopen en de eerste mensen er echt mee aan de slag kunnen gaan.

Check Also

The Correspondence Between Excel Formulas and DAX Formulas: Why Financial Analysts Should Learn DAX

Excel, a widely used tool in the world of finance, has been the go-to platform …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *