Home / T-SQL / Hoe maak ik een tijdsdimensie?

Hoe maak ik een tijdsdimensie?

hand_zoom_128 Tijdsdimensie zijn net als datumdimensies handig wanneer je eigenschappen van een tijdstip wilt vastleggen voor een bepaald feit. Als je bijvoorbeeld de tijd van een verkoopt wilt registeren sla je de tijd niet op binnen een feitrecord maar sla je de tijdssleutel naar het dimensierecord op.

Met bijgevoegd script kun je eenvoudig zelf een tijdsdimensie genereren. Eerst draai je het script om de tabel te maken. Vervolgens vul je het script door de procedure uit te voeren. Tot slot maak je de functie ook aan. Met deze functie kun je een datetimeveld omzetten (of alleen een tijd) naar een tijd_id.

 01_Generate_Table_dim_Tijd.sql

 02_Generate_Procedure_Generate_dim_Tijd.sql

 03_Generate_fn_GetTimeKey.sql

Check Also

Book Review: Unlocking the Power of DAX: A Deep Dive into Marco Russo’s Definitive Guide

The Definitive Guide to DAX: Business intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *