Home / Integration Services / Waarde van een variable vinden in SSIS

Waarde van een variable vinden in SSIS

private_detective_unlock_128SSIS bevat een aantal debugging tools. Degene die ik zelf niet konden vinden was een hulpmiddel om variable-values te kunnen traceren tijdens runtime. Even op internet zoeken deed wonderen.


Het is vaak handig om te weten met welke waarde een variable wordt gevuld tijdens het runnen. Met dit simpele scriptje dat je in een scripttask stopt kun je dit realiseren. Je hoeft dus totaal geen verstand te hebben van programmeren. Maak eerst een scriptask aan. Plaats deze ergens aan het einde van je Control-Flow.

script_designscript

Klopt vervolgens onderstaand script in:

{geshi xml:lang=”vbnet” lines=”false”}
Public Sub Main()

Dim variableName As String = “User::VandaagDatumID”

Dim vars As Variables = Nothing

Dts.VariableDispenser.LockForRead(variableName)
Dts.VariableDispenser.GetVariables(vars)

Dim variableValue As String = CType(vars(variableName).Value, String)

vars.Unlock()

Dts.Events.FireInformation(-1, “Test Script”, String.Format( _
“The value for VandaagDatumID variable {0} is ‘{1}'”, variableName, variableValue), _
String.Empty, -1, False)

Dts.TaskResult = Dts.Results.Success

End Sub{/geshi}

{highslide type=”img” url=”artikelen/ssis/script_variable_find/script_createscript.jpg” width=600 captionText=’Visual Basic Script’}{/highslide}

Pas wel even de naam van de variable aan (VandaagDatumID). Als je nu het ETL-package runt zul je in het output-window de waarde van de variable zien.

{highslide type=”img” url=”artikelen/ssis/script_variable_find/script_outputwindow.jpg” width=600 captionText=’Output Windows SSIS’}{/highslide}

Check Also

Checkpoints in SSIS

De Control Flow in Integration Services biedt controle en overzicht over de verschillende tasks welke …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *