Home / BI en Datawarehousing

BI en Datawarehousing

Introducing Data Factory in Microsoft Fabric

Microsoft Fabric has unveiled its new tool, Data Factory, which is designed to meet the increasingly complex data integration needs of businesses undergoing digital transformation. The tool brings together the best of Power Query and Azure Data Factory, offering a modern data integration experience that empowers both data and business …

Read More »

Data Warehouse – Waarom heb je er een nodig?

Waarom heb je een data warehouse nodig

Het woord “Data Warehouse” klinkt behoorlijk spannend! Het doet vermoeden dat het een ingewikkeld gebeuren is, een soort pakhuis of verzameling met data. Eigenlijk is een data warehouse een database net als alle andere “gewone databases”. Men noemt het een “warehouse” omdat je er meer in bewaart dan in een …

Read More »

Aansturing ETL jobs binnen Datawarehouse

Om de ETL jobs van een datawarehouse te activeren kun je diverse manieren toepassen. Je kunt een SSIS package maken die alle onderliggen ETL packages aanroept. Je kunt ook een SSIS package maken die alle Stored Procedures voor ETL verwerking aanroept. Tot slot kun je een Stored Procedure maken die …

Read More »

ETL Tool of SQL

In een voorgaand artikel schreef ik over het voordeel van het afhandelen van wijzigingen binnen een dimensie volgens het Kimball Slowly Changing Dimension Type 2 principe, het aanmaken van een nieuwe rij binnen een dimensie. Er is uitgelegd wat de voordelen van deze methode zijn en hoe het werkt. Hieronder …

Read More »

Dimensie bijwerken in een Datawarehouse

In een voorgaand artikel schreef ik over het voordeel van het afhandelen van wijzigingen binnen een dimensie volgens het Kimball Slowly Changing Dimension Type 2 principe, het aanmaken van een nieuwe rij binnen een dimensie. Er is uitgelegd wat de voordelen van deze methode zijn en hoe het werkt. Wat …

Read More »

Historical Staging Area HSA in een DWH project

Bij Datawarehouse-projecten is er altijd de vraag welke architectuur het beste kan worden ingezet. Iedere architectuur heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wat ik belangrijk vind aan een architectuur is dat deze flexibel en schaalbaar moet zijn. Met andere woorden; het moet makkelijk kunnen worden aangepast aan nieuwe behoeften vanuit …

Read More »

Waarom niet enkel Type 2?

Bij een Slowly Changing Dimension scenario wordt normaliter per veld bepaald of het een type 1, type 2 of type 3 veld betreft. Bij een type 1 wordt het record overschreven met de nieuwe waarde, bij een type 2 wordt er een nieuw record aangemaakt en bij een type 3 …

Read More »

Dimensie Lookup Optimalisatie

Voor het bijwerken van de dimensie/feit moet er worden bepaald of een record al bestaat. Dit gebeurt normaal gesproken door te kijken naar de business key (natural key) in de dimensie. Als deze niet gevonden wordt betreft het een nieuw record en dient deze te worden ge-insert. Als deze wel …

Read More »