Home / Ronald Kraijesteijn (page 5)

Ronald Kraijesteijn

Microsoft SQL Server and Business Intelligence consultant, MCITP Certified. If you need a BI specialist for a freelance job, please contact me!

Hoe maak ik een tijdsdimensie?

Tijdsdimensie zijn net als datumdimensies handig wanneer je eigenschappen van een tijdstip wilt vastleggen voor een bepaald feit. Als je bijvoorbeeld de tijd van een verkoopt wilt registeren sla je de tijd niet op binnen een feitrecord maar sla je de tijdssleutel naar het dimensierecord op.

Read More »

Aansturing ETL jobs binnen Datawarehouse

Om de ETL jobs van een datawarehouse te activeren kun je diverse manieren toepassen. Je kunt een SSIS package maken die alle onderliggen ETL packages aanroept. Je kunt ook een SSIS package maken die alle Stored Procedures voor ETL verwerking aanroept. Tot slot kun je een Stored Procedure maken die …

Read More »

Script alle databases en objecten

In navolging op een voorgaand artikel over het scripten van je databaseobjecten heb ik een stored procedure gemaakt die automatisch alle databases voor je scripts en het script wegschrijft naar een folder. Dit script is gemaakt in SQL Server 2005. Dit is handig omdat je nu alle objecten zoals tabellen, …

Read More »

ETL Tool of SQL

In een voorgaand artikel schreef ik over het voordeel van het afhandelen van wijzigingen binnen een dimensie volgens het Kimball Slowly Changing Dimension Type 2 principe, het aanmaken van een nieuwe rij binnen een dimensie. Er is uitgelegd wat de voordelen van deze methode zijn en hoe het werkt. Hieronder …

Read More »

Dimensie bijwerken in een Datawarehouse

In een voorgaand artikel schreef ik over het voordeel van het afhandelen van wijzigingen binnen een dimensie volgens het Kimball Slowly Changing Dimension Type 2 principe, het aanmaken van een nieuwe rij binnen een dimensie. Er is uitgelegd wat de voordelen van deze methode zijn en hoe het werkt. Wat …

Read More »

Historical Staging Area HSA in een DWH project

Bij Datawarehouse-projecten is er altijd de vraag welke architectuur het beste kan worden ingezet. Iedere architectuur heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wat ik belangrijk vind aan een architectuur is dat deze flexibel en schaalbaar moet zijn. Met andere woorden; het moet makkelijk kunnen worden aangepast aan nieuwe behoeften vanuit …

Read More »

Waarom niet enkel Type 2?

Bij een Slowly Changing Dimension scenario wordt normaliter per veld bepaald of het een type 1, type 2 of type 3 veld betreft. Bij een type 1 wordt het record overschreven met de nieuwe waarde, bij een type 2 wordt er een nieuw record aangemaakt en bij een type 3 …

Read More »

Dimensie Lookup Optimalisatie

Voor het bijwerken van de dimensie/feit moet er worden bepaald of een record al bestaat. Dit gebeurt normaal gesproken door te kijken naar de business key (natural key) in de dimensie. Als deze niet gevonden wordt betreft het een nieuw record en dient deze te worden ge-insert. Als deze wel …

Read More »

Decrypt Stored Procedure, Views, Functions in SQL Server

Last week I had a stored procedure in my SQL database which was encrypted. On the internet, you can find a lot of (payed) tools to decrypt a stored procedure but I also found this script. This script can decrypt Stored Procedures, Functions, Views  and Triggers decrypten. You can find the script …

Read More »

SSIS Package Configurations

Het werken met SSIS packages kan nog wel eens problemen opleveren als er over verschillende omgevingen ontwikkeld moet worden. Dougbert.com heeft in een blogpostje wat vermeldingen naar SQL MVP’s gezet welke beschrijven hoe men deze problemen kan tackelen met behulp van SSIS Package Configurations.

Read More »

MSc Business Intelligence

DNV Academy CIBIT zal in 2010 als eerste nederlands opleidingsinstituur gaan beginnen met een officiele Master of Science opleiding Business Intelligence. Op 12 maart was hier een informatieavond over waar zij bekend maakten wat de opleiding ongeveer in gaat houden.  

Read More »

Checkpoints in SSIS

De Control Flow in Integration Services biedt controle en overzicht over de verschillende tasks welke binnen je package uitgevoerd worden. Maar als een van deze tasks echter fout gaat wil je vaak niet dat de voorgaande stappen opnieuw uitgevoerd worden. Misschien heb je wel iets uitgevoerd wat geen 2 keer …

Read More »