Home / BI en Datawarehousing / Aansturing ETL jobs binnen Datawarehouse

Aansturing ETL jobs binnen Datawarehouse

last_search_128Om de ETL jobs van een datawarehouse te activeren kun je diverse manieren toepassen. Je kunt een SSIS

package maken die alle onderliggen ETL packages aanroept. Je kunt ook een SSIS package maken die alle

Stored Procedures voor ETL verwerking aanroept. Tot slot kun je een Stored Procedure maken die alle ETL

jobs aanroept. De aanroep naar de ETL job kan een SQL agent job zijn, een cmd bestand die een T-SQL script

aanschopt of een stored procedure die direct het werk doet.


Mijn ervaring met een SSIS “Master Package” is dat dit traag is. SSIS start slecht op en werkt niet

prettig meer. Daarnaast moet je telkens handmatig aanpassingen doen in de package als er bijvoorbeeld een

nieuwe tabel bijkomt (dimensie of feit).

Momenteel werken wij met een mechanisme die agent jobs aanschopt die binnen een bepaalde “agent

jobcategorie” vallen. Stel je hebt een stermodel “boekhouding”. Alle ETL jobs (agent jobs) vallen in deze

categorie.

SELECT  *
FROM    msdb.dbo.sysjobs
JOIN msdb.dbo.syscategories ON ( syscategories.category_class = 1
AND sysjobs.category_id = syscategories.category_id
)

De laatste kolom “name” laat de categorie van de agentjob zien. Door een slimme procedure te bouwen kun je

alle jobs tegelijk of achter elkaar aanroepen en zo alle ETL processen laden om het Datawarehouse bij te

werken. Zodra er een nieuwe tabel/dimensie/feit wordt gegenereerd zal er automatisch een nieuwe agentjob

worden gemaakt binnen deze categorie en wordt deze ook automatisch meegeladen, weg handwerk.

Wat is jouw manier van werken ?

Check Also

The Correspondence Between Excel Formulas and DAX Formulas: Why Financial Analysts Should Learn DAX

Excel, a widely used tool in the world of finance, has been the go-to platform …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *