Recent Posts

Recursieve Query met CTE II

Er zijn een aantal scenario’s te bedenken waarin het runnen van een recursieve query uitkomst kan bieden. Dit voorbeeld gaat in op een recursieve query binnen een afdelingstabel waardoor een organogram opgebouwd kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Common Table Expression (CTE).

Read More »

Kolomgebruik in Views

Binnen SQL Server 2005 is het mogelijk om te zien welke kolommen en welke tabellen gebruikt worden in een View. Hiervoor is een System-View binnen iedere database. Deze view wordt automatisch aangemaakt. Best practice is om per rapportage / ETL package een view te maken zodat je de logica op …

Read More »